Vägledning och ss-en 1090

Den 1 juli 2014 infördes en lag om att alla företag måste vara certifierade enligt ss-en 1090 om de bedriver någon slags produktion eller ändringar inom större och bärande konstruktioner på verkstäder som exempelvis smidesarbeten, entresolplan, fribärande takplåt, lättbalkar och stålstommar.

Även om man bara arbetar med att montera något av dessa så är det viktigt att man vet om reglerna som gäller inom ss-en 1090 för att det inte ska bli något problem varken för dem som monterar eller för de i verkstaden eller industrilokalen där de monterar upp något av dessa bärande konstruktioner. Något som man också måste tänka på när man monterar upp, tillverkar eller ändrar någon av dessa är att alla delar som ingår i konstruktionen ska vara CE-märkta.

Nya regler inom stålentreprenad

Under 2014 och åren innan dess så har en del uppdaterade och nya regler kommit som påverkar företag som arbetar inom tillverkning, projektering, kontroll och utförande av stålentreprenader. Detta är för att man ska kunna hålla grundläggande krav som avser hälsa, miljö och säkerhet, men också många andra viktiga egenskaper. Något som också är nytt är att man idag måste följa en viss kontrollprocedur för att man ska kunna känna sig säker på att dessa krav uppfylls och att inget företag smiter undan från detta. Ss-en 1090 är denna föreskrift och i den så finns det även sådant som ett kvalitetssystem som avser just bärande stålkonstruktioner.

Där kan du också läsa om de krav som ställs på företagen som arbetar med olika typer av produktion, montering samt ändringar och renoveringar. För att så enkelt som möjligt kunna föra in detta i vardagslivet på företaget så kan ni i föreskriften även hitta rutiner som finns till för just er som söker denna information.

Töreboda Svets AB

På företaget Töreboda Svets AB har man sett till att ha den certifiering som gäller när det för byggsmide inom branschen. SS-EN 1090 som namnet på certifikatet heter avser i första hand byggsmide och har funnits sedan sommaren 2014. Certifikatet existerar för du ska ha möjligheten att kunna ställa krav på företagen som jobbar med byggsmide och se till att inget blir fel i konstruktionen. Om du vill läsa mer om certifiering och byggsmide så rekommenderar jag att ni klickar på länken ni finner i första stycket i denna artikel. Lycka till!